کرکره برقی

تنظیم ارتفاع کرکره برقی شامل دو مدل موتور ساید و توبلار می باشد.ما به شما آموزش می دهیم که چگونه رگلاژ موتور کرکره برقی خود را بدون هیچ تخصصی انجام دهید.

تنظیم ارتفاع موتور کرکره برقی مدل تیوبلار

موتور تیوبلار ۲ سوراخ برای تنظیم میکروسوئیج دارد که با کمک آچار مخصوص به موتور تیوبلار تنظیم می گردد.

سوراخ های که بر روی موتور می باشد برای تنظیم جهت های پایین و بالا نگه داشتن کرکره برقی است.

میکروسوئیچ موتور توبولار کرکره برقی برای تنظیم جهت های بالا و پایین

بعد از اینکه موتور تیوبلار کرکره برقی را نصب کردید برای تنظیم کردن ارتفاع کرکره برقی آچاری که مخصوص تنظیم میکروسوئیچ است را داخل سوراخ کنید و به سمت فلش ها بچرخانید. 

در کنار این دو سوراخ، دو فلش نیز قرار دارد که یکی از آن ها طرف کرکره را نشان می دهند و آن یکی فلش جهت مخالف کرکره را نشان میدهد. آن فلشی که طرف کرکره برقی را نشانه گرفته است جهت تنظیم پایین کرکره برقی است و فلشی که جهت بالای کرکره را می دهد برای تنظیم بالای کرکره می باشد.

تنظیم ارتفاع کرکره برقی

تنظیم ارتفاع موتور کرکره برقی مدل ساید

میکروسوئیچ موتور های مدل ساید را مشاهده نمایید، دوعدد چرخ دنده برای تنظیم جهت بالا و دیگر چرخ دنده هم برای تنظیم ایستادن کرکره به سمت پایین است.

میکروسوئیچ یا همان چرخ دنده ای که سمت راست است برای ایستادن کرکره برقی به سمت بالا و چرخ دنده های که  سمت چپ است برای ایستادن کرکره برقی به سمت پایین می باشد.

برای تنظیم جهت کرکره برقی که در بالا با ایستد می بایست با کمک ریموت، کرکره را به سمت بالا فرستاده و در محلی که که مورد نظرتان است و می خواهید کرکره آن جا بایستد دکمه توقف ریموت کرکره را فشار داده تا از حرکت متوقف شود، سپس پیچ چرخ دنده سمت راست را تا زمان برخورد با قطع کن درب باز می کنیم با چنین عملی برقی جهت بالای کرکره برقی تنظیم می شود.

برای تنظیم جهت پایین کرکره نیز همین عمل را در جهت پایین کرکره برقی و چرخ دنده سمت چپی انجام دهید.

 

3.7/5 (7 رای)
ارسال نظر
verification
chapta

با عضویت در خبرنامه جدیدترین اخبار برای شماره ارسال می شود